Nauka języka polskiego

Słowa na czasie to seria dedykowana uczniom gimnazjum, przeznaczona do nauki języka polskiego. Składa się z następujących elementów: podręcznika (dla klas 1,2 i 3), zeszytu ćwiczeń, repetytorium oraz vademecum. Wszystkie pozycje ukazują się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Oprócz oczywistej wiedzy przewidzianej dla nauczania tego przedmiotu, seria wydawnicza rozszerza poznanie o aspekt kulturowy, obejmujący najważniejsze dla danej epoki dzieła literackie, ale też obrazy, rzeźby i inne przykłady związane ze sztuką. Młodzież szkolna zyskuje też okazję do zapoznania się z podstawowymi nurtami filozoficznymi wprowadzanymi na tym etapie edukacji.

Jaki zakres wiedzy obejmuje seria „Słowa na czasie”?

Zestaw do nauczania języka polskiego, wydawnictwa Nowa Era, przeprowadza uczniów przez najważniejsze zagadnienia związane z kulturą języka na przestrzeni epok. Można do nich zaliczyć:

– starożytny wkład w literaturę (Biblia, antyczny epos oraz starożytna filozofia i jej główni przedstawiciele, antyczny teatr i jego charakterystyka ),

– średniowiecze (etos rycerza, ascetyzm, znaczenie religii)

– historia kina i najważniejsze środki przekazu,

– epoka renesansu (motywy przewodnie, główne postaci, stoicyzm i epikureizm),

– barok i jego znaczenie dla literatury,

– oświecenie (główne postaci, dzieła sztuki, znaczenie epoki),

– romantyzm (ludowość, ballada, Mickiewicz),

– znaczenie prasy, telewizji i radia jako jednego ze środków przekazu,

– pozytywizm (utylitaryzm, praca u podstaw),

– wartość pracy ludzkiej i jej opisy w literaturze,

– Młoda Polska (dekadentyzm, sztuka dla sztuki, pesymizm),

– sztuka i komercja,

– literatura w dwudziestoleciu międzywojennym,

– kultura i sztuka w czasie wojny,

– literatura współczesna,

– zagadnienia związane z ortografią, fleksją, gramatyką i formami dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Podręczniki zawierają także odniesienia do obowiązkowych lektur szkolnych przewidzianych dla poszczególnych klas oraz stopnia nauczania.

Charakterystyka serii „Słowa na czasie”

Opracowanie dydaktyczne uwzględnia różnorodne potrzeby uczniów oraz pozwala na przyswojenie materiału w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się historią literatury, najważniejszymi jej dziełami czy czołowymi przedstawicielami epok oraz ich dzieł. Struktura podręcznika zawiera chronologiczny zapis, który ułatwia systematyczne poznanie tego przedmiotu. Odpowiada na wymagania tej grupy wiekowej oraz oferuje bogaty materiał dydaktyczny zawierający nie tylko treść, ale też obrazy i ilustracje. Zdecydowanie poprawia umiejętności językowe oraz pozwala na kształtowanie kompetencji rozumienia przekazu pisanego. Skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego oraz kolejnych etapów edukacji.

 

Nie tylko język angielski – niemiecki również jest przydatny!

Uczmy się języków obcych

W dzisiejszych czasach wręcz nie wyobrażamy sobie nie znać przynajmniej jednego języka obcego. Naprawdę umiejąc posługiwać się innym językiem (poza językiem polskim) jest nam łatwiej na naprawdę wielu płaszczyznach. Na pewno łatwiej i szybciej znajdziemy pracę. Niestety, ale język obcy (często konkretny) jest wymagany. Pracodawcy zależy na tym, aby posiadać pracowników jak najlepiej wykształconych oraz potrafiących się porozumieć przynajmniej w jednym obcym języku. Do tego łatwiej nam będzie spędzać wakacje za granicą czy też podróżować na własną rękę. Oczywiście najpopularniejszym językiem jest język angielski. Jednak nie zapominajmy o języku naszych sąsiadów, a więc o języku niemieckim. W języku niemieckim również porozumiemy się w wielu krajach. Bardzo często nie mamy nawet takiej świadomości.

Wybierzmy w szkole język niemiecki

Warto już w szkole zdecydować się na naukę języka niemieckiego. Naprawdę pomocna okaże się książka Infos 2A. Jest to dokładnie część trzecia sześciotomowego kursu właśnie języka niemieckiego. Kurs ten został przygotowany z myślą o kształceniu dokładnie uczniów drugich klas ponadgimnazjalnych szkół (technikum i liceum) w semestrze pierwszym. Jest to naprawdę świetny podręcznik z ćwiczeniami. Podręcznik ten został przygotowany z myślą o uczniach, którzy są dopiero na początku swojej przygody z językiem niemieckim jak i także z myślą o uczniach, którzy już kontynuują naukę języka niemieckiego. Autorzy przygotowali zadania oraz treści o różnym poziomie zaawansowania czy też trudności. Dzięki temu uczniowie zdolniejsi będą mieli okazję udoskonalić swoje językowe umiejętności. Podręcznik ten opracowany został przez nauczycieli niemieckiego języka oraz doświadczonych pedagogów. Rozdziały poszczególne podręcznika wręcz zachwycają uczniów, aby podejmowali konwersację w niemieckim języku. Uczniom wyjaśnia się liczne zagadnienia leksykalne oraz zagadnienia gramatyczne. Do tego mają okazję przybliżyć sobie kulturę niemiecką. W książce do tego znajdują się zadania przykładowe, które odpowiadają aktualnej maturalnej formule. Podręcznik jest również jak najbardziej zgodny z podstawą najnowszą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do książki dołączana jest płyta CD ze świetnym dodatkiem MP3. Co ciekawe język niemiecki nie jest zbyt trudny. Polacy nie mają większych problemów z opanowaniem języka naszego zachodniego sąsiada. Zatem nie ma nic lepszego, a niżeli rozpoczęcie nauki i już za jakiś czas rozpocząć płynnie posługiwać się językiem niemieckim.

 

„Oblicza geografii”- seria w pigułce

„Oblicza geografii” stanowi wyjątkową serię podręczników, atlasów, oraz kart pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wydawnictwa Nowa Era. Autorami są Radosław Uliszak, oraz Krzysztof Wiedermann. Seria jest przystosowana zarówno do poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Całość zawiera starannie skompletowane materiały przygotowujące do nauczania geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, a także geografii Polski. Podręczniki są solidnym i rzetelnym przygotowaniem do matury, a swoją treścią zachęcają uczniów do dalszego kontynuowania nauki przedmiotu. Seria jest rekomendowana przez coraz większe grono nauczycieli, dlatego jej popularność stale rośnie. Wydawnictwo Nowa Era stawia na przekazywanie wiedzy w ciekawy i barwny sposób, dzięki czemu wszystkie publikacje cieszą się zainteresowaniem wśród młodzieży. Materiały można zakupić w zestawie, bądź oddzielnie w zależności od potrzeb.

Zalety serii

Oblicza geografii są starannie opracowaną serią, która sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających nauczycieli oraz uczniów.  Największe zalety serii to:

-zawarcie interesujących opracowań każdego poszczególnego tematu oraz zagadnienia

-umożliwienie skutecznego kształcenia umiejętności, które są wymagane na egzaminie maturalnym, poprzez zastosowanie wyjątkowych rozwiązań graficznych oraz stałym elementom zawartych w podręcznikach

-zawarcie przykładowych testów maturalnych, co uproszcza przygotowanie do prawdziwego egzaminu

-usprawnienie uporządkowania i utrwalenia wiedzy dzięki „Maturalnym kartom pracy”, zawierającym ćwiczenia przygotowujące do zadań maturalnych

-umożliwienie skutecznego przygotowania i efektywniejszego kształcenia uczniów przez nauczycieli geografii dzięki dodatkowej możliwości korzystania z portalu dlanauczyciela.pl

-wykorzystanie kreatywnych rozwiązań w nauczaniu

-ułatwienie realizacji podstawy programowej MEN

-zachęcenie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy we własnym zakresie

-ułatwienie systematycznego przygotowywania się do wszelkich sprawdzianów, oraz klasówek

-zawarcie dodatków multimedialnych, pomocy dydaktycznych, orz map.

Szczegółowa zawartość

Seria „Oblicza geografii” została rozszerzona o wiele dodatkowych materiałów, które w zasadniczy sposób usprawnią przyswajanie wiedzy przez uczniów. Oprócz trzech części podręczników, oraz maturalnych kart pracy, dostępne są także Matura-ROM-y , oraz karty pracy ucznia. Dodatkowo warto sięgnąć także po bogato ilustrowane atlasy geograficzne, a także wszelkie multimedialne materiały na płytach CD. Kolejną zaletą są także specjalnie opracowane materiały dla nauczycieli takie jak: programy multimedialne, interaktywne mapy, generatory testów, a także książki i multibooki.